Tag Archives: V

Cách Tính Khối Lượng Inox: Ống tròn, vuông, chữ nhật, láp, V

Việc tính khối lượng ống Inox rất quan trọng trong việc xác định giá cả của sản phẩm. Nhìn chung, trọng lượng các loại ống Inox (201, 304, 400…) khác nhau không đáng kể Cách tính khối lượng ống Inox được biểu diễn đơn giản như sau: Khối lượng ống tròn inox dài 6m: Cách tính khối […]