Khóa gạt ngang

74,000 

SDSDSDASDFASDFASFFAS
Don`t copy text!