Category Archives: Tài liệu

Cách Tính Khối Lượng Inox: Ống tròn, vuông, chữ nhật, láp, V

Việc tính khối lượng ống Inox rất quan trọng trong việc xác định giá cả của sản phẩm. Nhìn chung, trọng lượng các loại ống Inox (201, 304, 400…) khác nhau không đáng kể Cách tính khối lượng ống Inox được biểu diễn đơn giản như sau: Khối lượng ống tròn inox dài 6m: Cách tính khối […]

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Thép Không Gỉ

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THÉP KHÔNG GỈ National technical regulation on stainless steel 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn của thành phần các nguyên tố hóa học đối với thép không gỉ và các yêu cầu quản lý chất […]